Ο Θεός αρχικά σας έπλασε από χώμα και κατόπιν από σπέρμα και, στη συνέχεια σας έκανε ζευγάρι.

Η γυναίκα δεν μεταφέρει στα σπλάχνα της ούτε γεννά οτιδήποτε, χωρίς αυτό να το γνωρίζει ο Θεός.

Τίποτα δεν προστίθεται ούτε αφαιρείται από την ηλικία ενός όντος που ζει χωρίς αυτό να καταχωριστεί στο βιβλίο του Θεού,
καθώς αυτό είναι εύκολο για τον Θεό.

Κεφ. 35 / Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ (Φάτιρ)
Κοράνιο
Προφήτης Μωάμεθ

 

Credits: Wellcome Library, London. Female torso, revealing urinay system 1555 By: Vesalius, Andreas De humani corporis fabrica libri septem /
Το παραπάνω credit περιέχει χρωματικές αλλαγές και άλλες προσαρμογές (μετασχηματισμούς, πρόσθεση επιπέδων, συμβόλων ή εικόνων)