Ο Θεός δημιούργησε τη νύχτα και τη μέρα, τον ήλιο και την σελήνη.
Κάθε αστέρι περιφέρεται στη δική του σφαίρα.

Σε κανέναν, από όσους έζησαν πριν από εσένα, δεν χαρίσαμε την αθανασία.
Αν εσύ πεθάνεις θα πιστέψουν πως οι ίδιοι είναι αθάνατοι;

Κεφ. ΚΑ’ / ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ (ελ-Ενμπιγιά)
Κοράνιο
Προφήτης Μωάμεθ

 

Credits: Wellcome Library, London. Andreas Vesalius 1543 By: Jan Stephan van CalcarAndreae Vesalii Suorum de humani corporis fabrica librorum epitome 
Τα παραπάνω credits περιέχουν χρωματικές αλλαγές και άλλες προσαρμογές (μετασχηματισμούς, πρόσθεση επιπέδων, συμβόλων ή εικόνων)