ΠΡΟMΗΘΕΑΣ
Αλήθεια, ελεεινός οι φίλοι να με
βλέπουν.

ΧΟΡΟΣ
Μα πε μου, μην προχώρησες πιο
πέρ' ακόμα;

ΠΡΟMΗΘΕΑΣ
Τους έπαυσα στα μάτια εμπρός να                   250
'χουν τo χάρο.

ΧΟΡΟΣ
Ποιο γιατρικό για την αρρώστια αυτή
τους βρήκες;

ΠΡΟMΗΘΕΑΣ
Τυφλές ελπίδες θρόνιασα μες στην
καρδιά τους.

ΧΟΡΟΣ
Μεγάλο αυτό στον άνθρωπο χάρισες
κέρδος.

ΠΡΟMΗΘΕΑΣ
Μα έξω απ' αυτά και τη φωτιά του
'δωσ' ακόμα.

ΧΟΡΟΣ
Κι έχουν τη λαμπερή φωτιά οι                       255
λιγόζωοι τώρα;

ΠΡΟMΗΘΕΑΣ
Όπου πολλές μ' αυτή θα διδαχτούνε
τέχνες.

Προμηθεύς Δεσμώτης
Αισχύλος