Σας μεταπλάθω τώρα, άσματα μου,
Σε σύννεφα, ελεγείες και βροχή
το φόνο αναδύω με τη χάρη
πλέκοντας με τις λόγχες της ήττας
τη σημαία του χώματος και της αυγής

βασίλειό μου η μαγεία, η φωτιά
και η ευωχία˙ στρατός μου
η ομίχλη˙ και η ήττα ο κόσμος.

 

Η ήττα
Άσματα του Μιχιάρ του Δαμασκηνού
Άλι Άχμαντ Σαΐντ Έσμπερ (Άδωνης)
Μετάφραση: Μάρκελλος Πιράρ