Είχα έναν μικρό γαλάζιο ουρανό
Οι καταχτητές μου τον πυρπόλησαν
Είχα ένα ρυάκι κόκκινο αίμα
ένα σακουλάκι μελένια όνειρα
και λίγα βιβλία
Μου τα λεηλάτησαν.

Μα όταν ήρθαν
το δέρμα να μ’ αλλάξουν
και το πρόσωπο
ντύθηκα το χιόνι και τον κεραυνό
φορτώθηκα στον ώμο την πατρίδα
και πήρα το δρόμο του όπλου.

 

Ο Δρόμος του Όπλου
Ραφίκ Σαμπίρ