… Διάβασε συλλαβίζοντας.

«Στην Κόλαση, δεν υπάρχει φωτιά, απ’ εδώ να πάρουν όλοι τη φωτιά…
Απ΄ εδώ όλοι τη φωτιά…
Απ΄ εδώ…»

είπε μονολογώντας… (…)

«Αθάνατη Ερζερούμη…
Ψωμί, ιδρώτας, άτιμε κόσμε…

Ο δρόμος τελειώνει,
η μέρα τελειώνει,
το βιός τελειώνει,

η Πόλη είναι ατέλειωτη…». …

Φύγανε και τα πουλιά
Γιασάρ Κεμάλ